VELKÁ MORAVA

Modul pro podporu výuky dějepisu a literatury

autoři: Jan Sojka (textová část),
Josef Gruber (design, foto a html)

LITERATURA

DORAZIL, O. Vládcové v dějinách Evropy I. Klatovy, 1992.
HORA-HOŘEJŠ, P. Toulky českou minulostí I. Praha, 1993.
Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I. Praha, 1992.
VYKOUPIL, Z. Slovník českých dějin. Brno, 2000.
POLÁČEK, L. aj. Terénní výzkum v Mikulčicích. Brno, 2000.

Kliknutím na obrázek obdržíte klikací mapu.
Mikulčice (90 kb)
SPŠS, SOUS a U, Plzeň, 2005